Śląski Klaster Przedsiębiorczości

Profil Działalności

Stworzenie platformy wymiany informacji, komunikacji i kooperacji pomiędzy uczestnikami Klastra wraz z zestawem narzędzi biznesowych dostępnych on-line

Rozwój współpracy Klastra z firmami, uczelniami, instytucjami, urzędami, organizacjami rządowymi z terenu Śląska
Wzrost innowacyjności Podmiotów Klastra poprzez wprowadzenie innowacyjnych produktów i usług

Wspólne świadczenie usług na zewnątrz Klastra

Wspólna realizacja projektów oraz inwestycji, których pojedynczy podmiot należący do Klastra nie byłby w stanie zrealizować samodzielnie

Realizacja wspólnych projektów biznesowych, edukacyjnych, szkoleniowych i badawczych w celu obniżenia kosztów
Popularyzacja nowoczesnych technik i technologii

Ułatwienie transferu wiedzy wewnątrz Klastra
Promocja marek oraz produktów Klastra
Pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania (m. in. dotacje z Unii Europejskiej)
uzyskanie przewagi konkurencyjnej w gospodarce lokalnej i krajowej

Wzajemne świadczenie usług wewnątrz Klastra
Pozyskiwanie zleceniodawców
Optymalizacja kosztów operacyjnych oraz redukcja kosztów Outsourcingu

REALIZOWANE PROJEKTY


Zapraszamy naszych partmerów do udziału w realizowanym projekcie unijnym:
Archiwizacja oraz niszczenie dokumentów zgodnie z najnowszymi wymogami UE

Dane kontaktowe tel. 697 817 988Adres Siedziby

ul. Wały Dwernickiego 117/121
lokal 327
42-200 Częstochowa
skp.czestochowa@gmail.com
NIP 949-221-83-75
REGON 367613994

Biuro
Silesia Business Park Katowice
Chorzowska 150

Mapa dojazdu
[Rozmiar: 1048519 bajtów]